Kennismakingsgesprek Gratis
Zelfstandige studiesessie €10 / uur
Zelfstandig en geconcentreerd studeren. Drank en gezonde versnaperingen inbegrepen, alsook het gebruik van de aanwezige computers, bibliotheek en schrijfgerei. Maximaal drie (coronamaatregel) twee personen per sessie.
Begeleide studiesessie €20 / uur
Geconcentreerd studeren onder begeleiding. Deelnemers krijgen beurtelings uitleg over de leerstof en tips om hun studiemethode te verbeteren. Drank en gezonde versnaperingen inbegrepen. Maximaal vier personen per sessie.
Privéles €50 / uur
Intensieve privéles met maximale leerwinst. Ideaal om een leerachterstand goed te maken. Verslag van de bijles met opmerkingen en aanbevelingen wordt nadien bezorgd aan de student en/of ouder(s). Drank en gezonde versnaperingen inbegrepen.
Groepsles 2 personen: €30 p.p. / uur
Gelijkaardig aan privéles, maar bedoeld voor studiegenoten die samen bijles wensen. Individueel verslag van de bijles met opmerkingen en aanbevelingen wordt nadien bezorgd aan de student en/of ouder(s). Drank en gezonde versnaperingen inbegrepen. 3 personen: €25 p.p. / uur
4+ personen: €20 p.p. / uur
Coaching €50 / uur
Je leert je studievaardigheden verbeteren, persoonlijke doelen bereiken en/of struikelblokken aanpakken die je tegenkomt.