Info voor leerkrachten

De opdracht van fysica- en wiskundeleerkrachten is uitdagend.

Moeilijke leerstof, een beperkt aantal lesuren, een volle klas met leerlingen van uiteenlopend niveau, ...
Het ligt voor de hand dat onder deze omstandigheden niet al uw leerlingen het gewenste niveau bereiken.

Ik heb zelf gewerkt als leerkracht fysica en wiskunde in het secundair onderwijs en als lesgever fysica aan de Universiteit Antwerpen. Met die ervaring achter de kiezen bied ik uw leerlingen mijn diensten als bijlesleraar aan. Ik kom graag vrijblijvend bij u langs voor een gesprek, zodat u mij kan leren kennen vooraleer u leerlingen naar mij doorverwijst.

Wil u meer weten over mijn kwalificaties en motivatie? Neem eens een kijkje bij Over mij